Udstyret

Udstyret

I Chomskylab har vi forskellige komponenter og maskiner, der kan lånes og bruges af de studerende på CS. Nedenfor ses mere om udstyret og maskinerne, og hvordan man får adgang til det.


Udlån af Komponenter

Som studerende på Computer Science er du velkommen til at låne nogle af de komponenter vi har liggende på lager. Kontakt en labansvarlig via labtools@cs.au.dk eller i deres kontortid, og tag snak med dem om det.

Du kan se nogle af de sensorer og dele som man kan låne som science studerende her:

Chomsky komponenter

Husk at ødelagt udstyr også skal afleveres tilbage uanset tilstand. Hvis man ikke afleverer sine lånte ting tilbage efter deadline, vil man blive frataget retten til at låne nyt udstyr! Hvis du er blevet frataget retten til udlån, så kontakt labtools.

Såfremt du ellers mangler noget, er du også meget velkommen til at skrive til labtools@cs.au.dk og spørge, hvis der er noget du mangler.


Laser Cutter

Vi har anskaffet os Ulla Versal, som er vores Laser Cutter. Den står inde i prototyperummet sammen med 3D printerne og PCB-fremstillingen, hvilket er aflåst.
Hvis man ønsker at benytte sig af maskinerne, kan man enten skrive til labtools@cs.au.dk eller tage et kørekort i maskinerne derinde. Med kørekortet følger også adgang til rummet.

Det er gratis at bruge laser cutteren, man skal dog selv medbringe materialer.

Vores Laser Cutter Template kan hentes her: Link til Laser Cutter Template


PCB-fremstilling

Hvis man vil lave et eller mange printed circuit boards, kan man benytte sig af vores PCB-redskaber.
De står aflåst inde i prototyperummet, hvilket man kan få adgang til ved at henvende sig til labtools@cs.au.dk eller ved at tage kørekortet.

Det er gratis at låne PCB-redskaberne


3D Print

I Chomsky Lab har vi to Ultimaker 2 3D printere. Printerne kan frit benyttes, dog skal man betale for materiale og vedligeholdelse som beregnes baseret på den totale mængde af gram materiale der skal bruges til at lave modellen. Dette betyder at supportmateriale også tillægges den totale mængde materiale.

Prisen beregnes i samarbejde med en labansvarlig.

Betaling for brug af Ultimakerne kan findes i denne webshop.


Kørekort til prototyperummet

For frit at kunne benytte udstyret i prototyperummet, kræves det, at man har taget kørekort til rummet.
Ved at tage dette kørekort lærer man at bruge maskinerne i prototyperummet, desuden får man adgang til rummet. Der bliver udbudt kørekort til rummet for 1. års studerende i Q4 og for andre studerende, når der er efterspørgsel. Er du interesseret i kørekort til prototyperummet kan du kontakte Labtools på labtools@cs.au.dk.

Husk at du altid kan bruge maskinerne uden kørekort i samarbejde med en labmedarbejder. Vi kan kontaktes i kontortiderne eller på labtools@cs.au.dk.


Labkits

Vi tilbyder de studerende at købe labkits med diverse komponenter

Du kan købe forskellige labkits med diverse udstyr forbundet med IT Produktudviklingsuddannelsen via MobilPay. Se hvad vi tilbyder af forskellige labkits, og udvælg det du kan have brug for.

Labkits til studerende